Ringens Klippotek

Ringvägen 115, Södermalm 
Tel: 08-644 77 44

INFÖR EN
BEHANDLIG

Bra att veta inför en behandling

Detta är till dig som önskar genomgå en större färgförändrande behandling och/eller har färgat ditt hår hemma. Läs igenom nedan punkter och återkommer gärna till oss om du har några frågor så förklarar vi mer! 

Du får ta del av den här informationen eftersom det är viktigt att du förstår att ditt hår kommer att påverkas av behandlingen du önskar göra samt att du är medveten om att tidigare behandlingar och hårets kondition kan komma att påverka slutresultatet.  

1. En avfärgning är en mycket stor process och det kan ibland krävas flera behandlingar för att uppnå önskat slutresultat. 

2. Ditt hårs struktur och kvalité kommer att påverkas av en färg- och belkningsbehandling. Du måste vara medveten om att en avfärgning eller större färgförändrande behandling kommer att påverka din hårkvalité.

 3. Har du tidigare färgat håret hemma är det ännu svårare för oss att garantera att resultatet blir bra och överrensstämmer med dina önskemål. Detta beror på flera faktorer: 

3.1 De underliggande pigmenten som finns i ditt hår efter en hemmafärgning kan påverka färgresultatet. 

3.2 Svårigheter att få bort hemmafärg. Det kan ibland vara mycket svårt att få bort färg som är gjort hemma. Färgen kan även släppa ojämt vilket kan resultera i ett ojämt och fläckigt slutresultat. Det beror på hemmafärgningens kemiska uppbyggnad.

3.3 Den nuvarande färgen är ojämn och eller fläckig. Tyvärr brukar en hemmafärgning/blekning ofta resultera i ett ojämt och ibland fläckigt resultat. Detta gör din frisörns arbete ännu svårare och resultatet blir sällan som man önskar om utgångsläget är ojämt. 

3.4 Produktrester från hemmafärg/blekning som är kvar i håret och kan reagera med våra professionalla produkter. Om det finns produktrester kvar i håret efter en hemmafärgning/blekning (exempelvis sprayfärger/blekning) kan dessa tillsammans med de produkter vi använde på salongen bilda en kemisk reaktion. Vi ber dig därför tänka igenom vad du använt hemma och meddela din frisör detta. Ansvaret ligger på dig.  

4. Hårstråts kvalite. Är hårets kvalité i det sämre skicket. kan det resultera i att färgen inte håller över tid. Samt att man inte kan genomföra en behandling då håret inte klarat av ytterligare behandlingar utan att gå av och/eller att den nya färgen tar ojämt. 

5. Priset på behandlingen är självklart av betydelse för Dig. Därför kommer vi att, efter konsultationen, ge dig ett ungefärligt prisförslag för behandlingen. Accepterar du detta kommer vi gå vidare och genomföra överrenskommen behandling. 

6. Rätt hårvårdsprodukter är av största vikt för att resultatet ska hålla över tid. Din frisör kommer därför att rekommendera de produkter hen anser att just ditt hår behöver. Detta ansvar ligger på dig. Är du inte beredd att köpa dessa produkter kan Vi inte garantera hur länge slutresultatet kommer hålla. 

Tack för att du tagit dig tid att läsa igenom denna information. Tveka inte att fråga oss om det är något du undrar över! 

Självklart kommer vi att göra vårt absolut bästa för att Du ska bli så nöjd som möjligt med behandlingen och slutresultatet.